CÁC BƯỚC THAM GIA THI

Bước 1: Đăng nhập phần mềm theo tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp.
Bước 2: Xem lại thông tin cá nhân, chọn môn thi để tham gia thi.
Bước 3: Trong thời gian thi, nếu có sự cố về mạng, máy tính liên hệ ngay giám thị để khắc phục.
Bước 4: Nộp bài thi và xem lại kết quả. Khi hết thời gian thi nếu thí sinh không nộp bài, hệ thống sẽ tự động nộp bài.

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh phải có mặt trước giờ thi ít nhất là 15 phút để làm thủ tục dự thi (Thí sinh vào muộn quá 10 phút sau khi bấm nút “Tham gia thi” thì sẽ không được dự thi).
2. Nghiêm cấm thí sinh mặc phản cảm.
3. Thí sinh phải xuất trình Thẻ sinh viên khi vào phòng thi.
4. Nghiêm cấm mang vào phòng thi tài liệu, phương tiện kỹ thuật như: thu phát truyền tin, sao chép, lưu trữ dữ liệu...
5. Thí sinh phải ngồi đúng vị trí số máy; vị trí camera theo sự phân công, sắp xếp của cán bộ coi thi.
6. Tuyệt đối giữ im lặng, trật tự, không được nhìn bài, trao đổi ý kiến, làm việc riêng, đặc biệt nghiêm cấm thi hộ.
7. Thí sinh không được ra ngoài trong suốt quá trình thi.
8. Thí sinh chỉ được phép sử dụng giao diện thi và không được sử dụng các giao diện khác.
9. Thí sinh vi phạm nội quy phòng thi sẽ bị đình chỉ thi.